IMPORTANT!!!!
În atenția elevilor și părinților
Programul Euro 200 continuă si anul acesta!
Voi atașa calendarul Programului EURO 200, iar doritorii vor depune cererile pe adresa de e-mail a școlii: scoalagalbenu@gmail.com
CALENDAR
 până pe 17 aprilie 2020 Depunerea cererilor pentru primirea de bonuri valorice pentru calculator
 22 aprilie – 14 mai 2020 – Anchetele sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială
25 mai 2020– Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei nominale a beneficiarilor
26 mai  2020– Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor
25 – 29 mai 2020– Depunerea contestațiilor
2 – 9 iunie 2020– Rezolvarea contestațiilor
11 iunie 2020– Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ
6 iulie 2020– Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru
6 – 27 iulie 2020– Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și Cercetării și distribuirea către inspectoratele școlare/Universități
DOCUMENTE:
• cerere tip (este atasata la aceasta postare)
• copie a certificatului de nastere sau actul de identitate al elevului
• copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
• adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
• acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei
• declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, data în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie nu depășește suma de 250 lei

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
Termenul de transmitere a dosarului este 17.04.2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *